Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas

Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų institutas, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetas, Lietuvių kalbos institutas kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas Konferencija vyks Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius) ir Lietuvos edukologijos universitete (Ševčenkos g. 31, Vilnius) 2013 m. rugsėjo 26–27 d. Konferenciją remia Lietuvos mokslo taryba Konferencijos tematika Teorinės ir pragmatinės tarmėtyros problemos Tarmių fonetikos ir fonologijos tyrimai Tarmių leksikologijos ir leksikografijos tyrimai Tarmių gramatikos savitumas Tarmės ir senieji raštai ar kiti šaltiniai Tarmės tekstas (lingvistinis ir literatūrologinis aspektai) Geolingvistiniai (arealiniai) tarmių tyrimai Paribio tarmės XXI amžiaus miestų ir miestelių tarmės „Silpnųjų“ ir „stipriųjų“ tarmių statusas ir sąveika

Please LOGIN to register for an event

Event type International

Event theme: Social Sciences

Event starts: 2013-09-26

Registration ends: 2013-09-26

Abstract submision ends: 2013-09-26

Article submition ends: 2013-09-26

Event streams (themes):

Speaker fee: NONE

Participant fee: NONE

Additional payment information: