Mykolo Romerio universiteto Mokslo dienos 2013

“Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos”

Spalio 10-11 d., 2013 m., Vilnius

Mykolo Romerio universitetas

MRU Mokslo dienos 2013: ”Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos” skirta mokslinėms diskusijoms apie socialinių inovacijų teorinę sampratą ir praktines implikacijas įvairiose socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyse, nagrinėti, kuo įvairių mokslo sričių požiūriai bei kultūriniai skirtumai papildo ir praturtina vienas kitą, aptarti naujausius mokslo pasiekimus bei pasiūlyti visuomenei praktinius sprendimus.

Please LOGIN to register for an event

Event type International

Event theme: Social Sciences

Event starts: 2013-10-10

Registration ends: 2013-09-13

Abstract submision ends: 2013-09-20

Article submition ends: 2013-10-20

Event streams (themes):
Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
Socialinės technologijos
Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis
Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas
Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje

Speaker fee: NONE

Participant fee: NONE

Additional payment information: