Valstybės tarnyba – laikas pokyčiams

Valstybės tarnybos departamento bei Mykolo Romerio universiteto 2014 m. balandžio 11 d. rengiama konferencija „Valstybės tarnyba – laikas pokyčiams“ skirta netolimoje ateityje valstybės tarnybos laukiančioms naujovėms, o pirmiausia – šiuo metu rengiamai naujai Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai.

Pokyčių siūloma nemažai. Vienas iš jų – įteisinti aukštesniąją valstybės tarnybą ir taip sustiprinti valstybės įstaigų vadovų korpusą. Taip pat ruošiamasi įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymo modelį. Jis padėtų nustatyti vienodus kompetencijų reikalavimus panašias funkcijas atliekantiems tarnautojams, dėl dabar neretai pasitaikančių atvejų, kuomet identišką darbą dirbantiems tarnautojams keliami visiškai skirtingi reikalavimai.

Ketinama gana reikšmingai reformuoti darbo užmokesčio sistemą: atsisakyti kritikuojamų priedų už kvalifikacinę klasę, priemokų už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ir už papildomas užduotis, pareigybių grupėms nustatyti galimų pareiginių algų intervalą.

Pokyčiai laukia ir valstybės tarnautojų mokymo sistemos. Jais siekiama sumažinti mokymo paslaugų kaštus, užtikrinti mokymo turinio kokybę bei mažinti administracinę naštą ūkio subjektams.

Visų šių naujovių svarbiausias tikslas – kurti efektyviau veikiančią valstybės tarnybą, kuri būtų palankiai vertinama visuomenės ir taptų geidžiamu darbdaviu. „Norime į valstybės tarnybą pritraukti naujų perspektyvių žmonių ir joje išlaikyti jau dirbančius aukštos kvalifikacijos specialistus, sudaryti sąlygas jiems didinti savo kompetenciją ir nuosekliai siekti karjeros, nes tik taip galime atlaikyti privataus sektoriaus konkurenciją“, sako vienas iš konferencijos iniciatorių, Valstybės tarnybos departamento direktorius – Osvaldas Šarmavičius.

Organizatorių vardu, maloniai kviečiame dalyvauti!

Please LOGIN to register for an event

Event type International

Event theme: Social Sciences

Event starts: 2014-04-11

Registration ends: 2014-04-11

Abstract submision ends: 2014-04-11

Article submition ends: 2014-04-11

Event streams (themes):

Speaker fee: NONE

Participant fee: NONE

Additional payment information: