Arbitražas ir mediacija verslo ginčuose: kodėl verta rinktis?

Lietuvos arbitražo teismas kartu su Advokatų profesine bendrija Judickienė ir partneriai JUREX bei Mykolo Romerio universitetu kviečia į praktinę konferenciją „Arbitražas ir mediacija verslo ginčuose: kodėl verta rinktis?“, kuri vyks 2014 m. spalio 17 d. Vilniuje, Mykolo Romerio universitete. Konferencijos tikslas – aptarti kliūtis, trukdančias ar stabdančias verslą ir viešąjį sektorių rinktis alternatyvius ginčų sprendimo būdus, suteikti praktinių žinių apie ginčų sprendimo alternatyviais būdais procesą ir jo ypatumus, pasidalinti įgyta patirtimi ir gerąja praktika. Renginio tikslinė auditorija: įmonių ir viešojo sektoriaus teisininkai, advokatai, advokatų padėjėjai, verslo atstovai, studentai ir kiti asmenys, besidomintys alternatyviu verslo ginčų sprendimu.

Please LOGIN to register for an event

Event type International

Event theme: Social Sciences

Event starts: 2014-10-17

Registration ends: 2014-10-16

Abstract submision ends: 2014-09-10

Article submition ends: 2014-09-10

Event streams (themes):
Arbitražas ir mediacija verslo ginčuose: kodėl verta rinktis?

Speaker fee: NONE

Participant fee: NONE

Additional payment information: