,,Konstitucija ir Europos Sąjungos teisė: sąveika, iššūkiai, sprendimai" “Constitution and the EU law: Interaction, Challenges, Solutions”

Kviečiame 2014 m. spalio 23 d. į tarptautinę konferenciją “Konstitucija ir Europos Sąjungos teisė: sąveika, iššūkiai ir sprendimai”, skirtą Konstitucijos dienai ir Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 10-mečiui paminėti. Registracija Mykolo Romerio universitete 2014 m. spalio 23 d. prie III-223 auditorijos nuo 8.30 iki 9.00 val. Tarptautinės konferencijos organizatoriai

Please LOGIN to register for an event

Event type International

Event theme: Social Sciences

Event starts: 2014-10-23

Registration ends: 2014-10-22

Abstract submision ends: 2014-10-12

Article submition ends: 2014-10-12

Event streams (themes):

Speaker fee: NONE

Participant fee: NONE