Konstitucijos įgyvendinimas: patirtis ir problemos

Moderatoriai:
Prof. dr. Toma Birmontienė, Prof. dr. Juozas Žilys


9.00 - 9.15 | Sveikinimo žodis.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė

9.15 - 9.30 | Konstitucinio Teismo galios: riboti negalima plėsti
Prof. dr. Dainius Žalimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas (Lietuva)

9.30 - 9.45 | Socialinės valstybės samprata Baltijos šalyse
Doc. dr. Janis Pleps, Latvijos universitetas (Latvija)

9.45 - 10.00 | Konstitucijos ir tarptautinės sutarties kolizija
Prof. dr. Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universitetas (Lietuva)

10.00 - 10.15 | Demokratijos išsaugojimo reikšmingumas nepaskelbto karo metu (Ukrainos atvejis)
Prof. dr. I. Barabash, Jaroslavo Išmintingojo nacionalinis teisės universitetas (Ukraina)

10.15 - 10.30 | Diskusija

10.30 - 11.00 | Kavos pertrauka

Moderatoriai:
Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė,
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas dr. Stasys Šedbaras


11.00 – 11.15 | Konstitucijos keitimo teorinės ir praktinės problemos
Prof. dr. Vytautas Sinkevičius, Mykolo Romerio universitetas (Lietuva)

11.15 - 11.30 | Teisės tyrimų reikšmė Latvijos Respublikos Konstituciniam Teismui
Dr. Dace Sulmane, Latvijos savaitinio žurnalo "Jurista Vārds" redaktorė (Latvija)

11.30 - 11.45 | Apie laisvo mandato ribas
Doc. dr. Haroldas Šinkūnas, Vilniaus universitetas (Lietuva)

11.45 - 12.00 | Praktinės 1996 m. Ukrainos Konstitucijos pakeitimo problemos
Doc. dr. Artur Olechno, Balstogės universitetas (Lenkija)

12.00 - 12.15 | Nepriklausomos reguliavimo institucijos Ukrainos konstitucinės reformos kontekste
Doc. dr. Julija Vaščenko, Kijevo nacionalinis T.Ševčenkos universitetas (Ukraina)

12.15 - 12.30 | Diskusija

12.30 - 13.30 | Pietūs

Moderatoriai:
Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė, Prof. dr. Audrius Bakaveckas


13.30 - 13.45 | Įvadas į tiesioginį 1997 m. balandžio 2 d. Lenkijos Respublikos Konstitucijos taikymą
Doc. dr. Andrzej Jackiewicz, Balstogės universitetas (Lenkija)

13.45 – 14.00 | Konkurencija tarp prezidento ir ministro pirmininko esant pusiau prezidentinei valstybės valdymo formai
Doc. dr. Malkhaz Nakashidze, Batumio Š. Rustavelio valstybinis universitetas (Gruzija)

14.00 - 14.15 | Konstitucinio Teismo vaidmuo baudžiamojoje justicijoje
Prof. dr. Edita Gruodytė, Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)

14.15 - 14.30 | Konstitucinės doktrinos plėtra ir Konstitucinio Teismo teisinių pozicijų stabilumas (Armėnijos Respublikos pavyzdys)
Doc. dr. Anahit Manasyan, Jerevano valstybinis universitetas (Armėnija)

14.30 - 14.45 | Žmogaus teisių evoliucija: Lietuvos atvejis
Tadas Valančius, Mykolo Romerio universitetas (Lietuva)

14.45 - 15.00 | Vokietijos valstybingumo konstitucinis reikšmingumas
Prof. dr. Andreas Funke, Erlangeno-Niurnbergo Frydricho-Aleksanderio universitetas (Vokietija)

15.00 - 15.15 | Diskusija, baigiamosios kalbos

Please LOGIN to register for an event

Event type International

Event theme: Social Sciences

Event starts: 2015-10-16

Registration ends: 2015-10-14

Abstract submision ends: 0000-00-00

Article submition ends: 0000-00-00

Event streams (themes):

Speaker fee: nėra EUR

Participant fee: nėra EUR

Additional payment information: