NORMŲ KAITA IR JŲ KODIFIKAVIMAS

Konferencijos dalyvius kviečiame nagrinėti normų ir jų kodifikavimo keitimo prielaidas, visų kalbos lygmenų normų kaitos atvejus, kaitos dėst ymo dalykus, susijusiu s su atskiros specialybės kalba, bendrinės ir specialybės kalbos normų santyk io klausimus. Galima nagrinėti ir kitas potemes, atitinkan či a s pagrindinę konferencijos temą.

Please LOGIN to register for an event

Event type International

Event theme: Humanities

Event starts: 2014-11-28

Registration ends: 2014-10-06

Abstract submision ends: 2014-10-06

Article submition ends: 2014-10-06

Event streams (themes):

Speaker fee: 50 Lt EUR

Participant fee: 50 Lt EUR

Additional payment information: